Image

SPREKERS

Alle masterclasses worden inhoudelijk geleid door dr. Erik-Jan Vlieger:

Dr. Erik-Jan Vlieger

Erik-Jan Vlieger (Amsterdam, 1971) is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd in de geneeskunde en in de natuurkunde. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie, promoveerde daarna in de radiologie (2006). Hij bedankte voor de opleiding tot radioloog en besloot zorg-adviseur te worden bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij Head of Health was. Vanaf 2014 is Erik-Jan ondernemer in de zorg. Eerst bij Incision, vanaf 2017 bij Alii. Alii biedt oplossingen om de beste wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk naar het medisch handelen te brengen. Alii doet dat door de collectieve intelligentie van artsen te organiseren in klinische netwerken.

Dr. Lodewijk Schmit Jongbloed

Lodewijk Schmit Jongbloed coacht (para)medici en vakgroepen bij het verbeteren van plezier in hun werk. Hij is auteur van het boek “HEEL de dokter, leven en werken met ZIN” en is op 6 november 2017 gepromoveerd op het onderwerp “Arbeidstevredenheid onder artsen”. De vragen die hij stelt en de suggesties die hij geeft vanuit zijn ervaringen zijn ook van toepassing op verpleegkundigen, praktijkassistenten of paramedici.

Prof. dr. Jan Grutters

Prof. dr. Jan Grutters is longarts en hoogleraar interstitiële longafwijkingen bij de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Geert Kazemier

Prof. dr. Geert Kazemier is het hoofd van de sector Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie, chirurg en directeur van het VUmc Cancer Center Amsterdam. Hij voltooide zijn opleiding tot chirurg in 1998 in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarna volgde hij een vervolgopleiding in pancreas- en lever(transplantatie)chirurgie in Rotterdam en in het Universiteitsziekenhuis Eppendorf in Hamburg, Duitsland. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en Hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde.

Prof. dr. Peter Grünwald

Peter Grünwald (www.safestatistics.com) leidt de machine learning groep van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) te Amsterdam, en is daarnaast hoogleraar statistiek aan de Universiteit Leiden. In 2010 ontving hij de Van Dantzig prijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding op het gebied van statistiek en operations research. Hij publiceert regelmatig op/in ’s wereld’s belangrijkste machine learning conferenties (zoals ‘NIPS’) en statistiektijdschriften (zoals ‘Annals of Statistics’), en is auteur van het boek The Minimum Description Length Principle (MIT Press, 2007). Zijn onderzoek werd o.a. gefinancierd door VIDI, VICI en TOP beurzen van NWO.

Wouter Kroese

Wouter Kroese studeerde geneeskunde en computationele logica alvorens hij deelnam aan de Nationale DenkTank 2014 over Big Data. Vanuit deze DenkTank is Pacmed gestart. Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende software voor artsen, die op basis van analyse van grote hoeveelheden data uit de praktijk de verwachte uitkomsten van verschillende behandelopties voor de individuele patient presenteert.

Richard Osinga

Richard Osinga is CEO bij Alii.