Masterclass 5: Optimaal kennisgedreven protocollen en richtlijnen schrijven
15 mei: 15.30 – 19.00 uur

Inhoud

Geen enkele arts kan alles uit het hoofd weten. Gezien de groeiende hoeveelheid nieuwe kennis, is het steeds logischer dat meer en meer kennis niet in het hoofd zit, maar opgeslagen is in steeds veranderende protocollen, die zo dicht op de literatuur volgen. Dan is het wel van belang dat die protocollen zo goed mogelijk geschreven zijn en plezierig zijn om naar te kijken. De drempel om die kennis op te zoeken moet zo laag mogelijk zijn. Hoe doe je dat, zo plezierig mogelijke protocollen schrijven? Hoe kan je ze ook dynamisch bijhouden, zodat ze in sync blijven met de literatuur?

Na deze masterclass heeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe zijn optimale protocollen en richtlijnen te formuleren?
  • Hoe verricht je optimale diagnostiek?
  • Hoe komt je tot een optimale behandeling?
  • Hoe kan je protocollen en richtlijnen delen tussen instellingen?
Skipr e-health
Spreker

Richard Osinga, CEO Alii

Dr. Erik-Jan Vlieger (Amsterdam, 1971) is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd in de geneeskunde en in de natuurkunde. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie, promoveerde daarna in de radiologie (2006). Hij bedankte voor de opleiding tot radioloog en besloot zorg-adviseur te worden bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij Head of Health was. Vanaf 2014 is Erik-Jan ondernemer in de zorg. Eerst bij Incision, vanaf 2017 bij Alii.  Alii biedt oplossingen om de beste wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk naar het medisch handelen te brengen. Alii doet dat door de collectieve intelligentie van artsen te organiseren in klinische netwerken.