Masterclass 4: De ingrediënten om optimaal kennisgedreven te behandelen
8 mei: 15.30 – 19.00 uur

Inhoud

Een behandeling is optimaal als die behandeling optimaal kennisgedreven is. De verlanglijst voor optimaal kennisgedreven behandelen is best lang. Te denken valt aan:

  1. Protocollen worden permanent geactualiseerd, ze volgen heel dicht op de literatuur.
  2. Protocollen staan centraal in het handelen. Ze worden gevolgd tenzij er goede redenen zijn om ervan af te wijken
  3. De processtappen worden vastgelegd. Als er wordt afgeweken van het protocol, wordt dat feit zelf vastgelegd en ook de redenen om af te wijken van het protocol en natuurlijk de alternatieve processtappen.
  4. De medische uitkomst wordt vastgelegd op manieren en momenten die ook andere professionals hanteren, zodat vergelijking mogelijk is.
  5. De medische uitkomsten van alle patiënten wordt systematisch geanalyseerd, om te leren van verschillen met de uitkomsten uit de literatuur en om te leren van verschillen tussen verschillende medische praktijken.
  6. De data die zo ontstaan, de processtappen en de medische uitkomsten, zijn input voor big data, voor hypothese-genererend onderzoek.

Dat is een stevige verlanglijst. Hoe krijg je het voor elkaar om dit allemaal te doen en hoe wordt het werk tegelijkertijd echt leuker voor artsen? Dat staat centraal in deze masterclass.

Na deze masterclass heeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is optimaal kennis gedreven behandelen?
  • Wat kan het opleveren? 
  • Hoe krijg je dat voor elkaar? 
Skipr e-health
Sprekers

Dr. Erik-Jan Vlieger (Amsterdam, 1971) is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd in de geneeskunde en in de natuurkunde. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie, promoveerde daarna in de radiologie (2006). Hij bedankte voor de opleiding tot radioloog en besloot zorg-adviseur te worden bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij Head of Health was. Vanaf 2014 is Erik-Jan ondernemer in de zorg. Eerst bij Incision, vanaf 2017 bij Alii.  Alii biedt oplossingen om de beste wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk naar het medisch handelen te brengen. Alii doet dat door de collectieve intelligentie van artsen te organiseren in klinische netwerken.