Masterclass 1: Het grote belang van medische kennis en de moeite om kennis in het handelen te krijgen
10 april: 15.30 – 19.00 uur

Inhoud

De wetenschap ontwikkelt zich sneller en sneller, we weten meer en meer. Dat roept een heleboel vragen op. Deze eerste masterclass staat stil bij de “grote” vragen achter medische kennis.

Na deze masterclass heeft u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is eigenlijk de winst die geboekt is de laatste 30 jaar, hoeveel beter is de zorg geworden?
  • Hoeveel nieuwe kennis is er eigenlijk, nu en over 10 jaar?
  • Hoeveel loopt het handelen achter op de wetenschap? Is dat erg? Kan je verwachten dat het meer wordt of minder?
  • Hoe houdbaar is kennis eigenlijk, hoe snel veroudert kennis? Wat zijn daarvan de consequenties voor opleiden?
  • De manier waarop kennis nu verdeeld wordt tussen artsen, is dat optimaal? Zou dat in de toekomst anders kunnen?
Skipr e-health
Sprekers

Dr. Erik-Jan Vlieger (Amsterdam, 1971) is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd in de geneeskunde en in de natuurkunde. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie, promoveerde daarna in de radiologie (2006). Hij bedankte voor de opleiding tot radioloog en besloot zorg-adviseur te worden bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij Head of Health was. Vanaf 2014 is Erik-Jan ondernemer in de zorg. Eerst bij Incision, vanaf 2017 bij Alii.  Alii biedt oplossingen om de beste wetenschappelijke kennis zo snel mogelijk naar het medisch handelen te brengen. Alii doet dat door de collectieve intelligentie van artsen te organiseren in klinische netwerken.